Αρ. 23 (2016): Χωρική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Αειχώρος: Εξώφυλλο τεύχους 23

Επιμέλεια ειδικού τεύχους: Χάρης Κοκκώσης, Ηλίας Μπεριάτος

Δημοσιευμένα: 01-02-2016

Άρθρα

Θέματα Πολιτικής