Λογότυπο Αειχώρου

Σχετικά με το περιοδικό

Σκοπός του Επιστημονικού Περιοδικού Αειχώρος είναι η προώθηση του διαλόγου και του προβληματισμού για ζητήματα τα οποία αφορούν την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και την Ανάπτυξη και τα οποία σχετίζονται τόσο με την ελληνική όσο και με τη διεθνή εμπειρία.

Ο Αειχώρος δημοσιεύει επιστημονικά κείμενα τα οποία συμβάλλουν πρωτότυπα και κριτικά στην επιστημονική βιβλιογραφία της Πολεοδομίας, της Χωροταξίας και της Ανάπτυξης διαμορφώνοντας την επιστημονική συζήτηση τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.

Τρέχον τεύχος

Αρ. 33 (2021): Αφιέρωμα για τα 30 χρόνια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξώφυλλο τεύχους 33

Επιμέλεια ειδικού τεύχους: Παντολέων Σκάγιαννης

Δημοσιευμένα: 21-07-2022

Εισαγωγή

Άρθρα

Προβολή όλων των τευχών