Δήλωση Προσβασιμότητας

Εισαγωγή

Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι σχεδιασμένος με γνώμονα να λειτουργεί για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη γλώσσα, τη θέση ή την ικανότητά τους. Το Internet εξάλλου αποτελεί ένα εργαλείο που καταργεί τα εμπόδια στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι στον φυσικό κόσμο.

Με τον όρο «προσβασιμότητα στο διαδίκτυο», εννοούμε την ύπαρξη άμεσης πληροφόρησης και επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη σε όλους τους ανθρώπους. Όταν ένας Ιστότοπος πληροί αυτόν τον στόχο, τότε είναι προσβάσιμος από άτομα με διαφορετικό εύρος ακοής, κίνησης, όρασης και γνωστικής ικανότητας. Είναι γεγονός ότι οι ιστότοποι, οι εφαρμογές, οι τεχνολογίες ή τα εργαλεία που είναι κακοσχεδιασμένα, μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια και να αποκλείσουν άτομα από τη χρήση του Internet.

Η προσβασιμότητα πρέπει επομένως να αποτελεί μία απαραίτητη διαδικασία τόσο για τους προγραμματιστές όσο και για τους ίδιους τους οργανισμούς οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ιστοτόπους υψηλής ποιότητας παρέχοντας έτσι πρόσβαση στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους σε όλους τους επισκέπτες του ιστοτόπου τους.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης & Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (εφεξής journals.lib.uth.gr ) δεσμεύεται για μια πολιτική ανοιχτής και ισότιμης ευκαιρίας για όλους και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιστά τον οικείο ιστότοπο journals.lib.uth.gr προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας), σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις του ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19Α’ 12-02-2019, Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 47Α’ 13-03-2019) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.» που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012. Συνεπώς, δέσμευση του journals.lib.uth.gr είναι να δημιουργήσει έναν ιστότοπο με εύκολη πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες κάθε χρήστη ή την τεχνολογία που έχει στη διάθεσή του. Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους, ώστε ο ιστότοπός της να είναι ευκολότερος στη χρήση και προσιτός για άτομα με αναπηρίες με γνώμονα την πεποίθηση πως κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια, ισότητα, άνεση και ανεξαρτησία.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον βασικό ιστότοπο της Υπηρεσίας Διαχείρισης & Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας journals.lib.uth.gr.

Κατάσταση συμμόρφωσης

α) Ο παρών Ιστότοπος δημιουργήθηκε έχοντας προσέγγιση Responsive Design δίνοντας έτσι την ευελιξία να προβάλλεται βέλτιστα και να είναι πλήρως προσβάσιμος από οποιαδήποτε συσκευή, προσαρμόζοντας το περιεχόμενό του σε οποιαδήποτε μεγέθους οθόνη που προβάλλεται προσφέροντας έτσι μία καλή εμπειρία στον/στην χρήστη του.

β) Ο Ιστότοπος journals.lib.uth.gr προσδοκά να ικανοποιήσει ή και να ξεπεράσει τις απαιτήσεις και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες περί Προσβασιμότητας του Διαδικτυακού Περιεχομένου 2.0 και τα Κριτήρια Επιτυχίας Επιπέδου ΑA (Web Site Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA Success Criteria). Επίσης, ο παρών Ιστότοπος μέσω των έγκαιρων ανανεώσεων των λογισμικών του προσδοκά να συνάδει και με τα εφαρμοστέα κριτήρια του προτύπου WCAG 2.1 κριτήρια επιτυχίας επιπέδου απλού Α (Α) και διπλού Α (ΑΑ).

Πληροφορίες ελέγχου 
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος
Η πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εργαλεία:

σάρωση με το εργαλείο WAVE Web Accessibility Evaluation Tool
με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τους ίδιους τους δημιουργούς του ojs η οποία παρουσιάζεται παρακάτω.

Πληροφορίες προτύπων 
Αυτός ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το διεθνές πρότυπο που σχετίζεται με την προσβασιμότητα του προεπιλεγμένου θέματος OJS, τις Οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου Ιστού (WCAG) 2.1 και 2.2 Επίπεδο AA. Σημειώστε ότι η έκδοση 2.2 ήταν μόνο σε πρόχειρη έκδοση, από τον Μάιο του 2020.

Ο έλεγχος προχώρησε πολύ περισσότερο από το επίπεδο AA του WCAG 2.1 ή του WCAG 2.2 (Πρόχειρο). Περιλάμβανε στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο WCAG, όπως η αχρωματοψία, ο τύπος και το στυλ γραμματοσειράς και η μείωση των φραγμών που επηρεάζουν άτομα με γνωστικές, νευρολογικές, διανοητικές ή/και μαθησιακές δυσκολίες. Ο έλεγχος περιλάμβανε επίσης βέλτιστες πρακτικές χρηστικότητας, προκειμένου να γίνει ο ιστότοπος πιο προσιτός και χρηστικός για όλους.

Ο έλεγχος περιλάμβανε δοκιμές αυτών των περιοχών:

Κειμενικό Περιεχόμενο
Περιεχόμενο εικόνας
Περιεχόμενο βίντεο και ήχου
Χρώμα σε περιεχόμενο και σχεδιασμό
Διάταξη σελίδας και περιεχομένου
Σχεδιασμός Σελίδας και Περιεχομένου
Πλοήγηση
Λειτουργίες αναζήτησης
Γραφικά στοιχεία και πρόσθετα
Μορφές και Μηχανισμοί Σφάλματος
Δομή Περιεχομένου
Χρήση κώδικα HTML και CSS

Δοκιμαστές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται

Η Access Changes Everything Inc. πλήρωσε πολλούς ελεγκτές με διαφορετικές αναπηρίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες, για να δοκιμάσουν διαφορετικά μέρη του Προεπιλεγμένου θέματος για το OJS 3.3. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν από τους δοκιμαστές περιελάμβαναν τις νεότερες, καθώς και παλαιότερες, εκδόσεις των:

JAWS Screen Reader σε προγράμματα περιήγησης Chrome και EDGE (PC και Tablet)
JAWS Screen Reader στο πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer με οθόνη Braille PacMate 20 (PC)
Αναγνώστης οθόνης NVDA σε προγράμματα περιήγησης Chrome (PC)
Αναγνώστης οθόνης Microsoft Narrator στο EDGE (Tablet)
Apple VoiceOver Screen Reader στο Safari (iPhone 6)
Apple VoiceOver Screen Reader στο Safari με οθόνη Braille 40 κυττάρων (Mac)
Apple VoiceOver Screen Reader στο Safari με οθόνη Braille 40 κυττάρων (iPad Pro)
Dragon Naturally Speaking Premium 13 (PC)
Η Access Changes Everything Inc. χρησιμοποίησε Mac, PC και iPhone για να δοκιμάσει τον ιστότοπο με προγράμματα περιήγησης Chrome και Firefox. Ορισμένες τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν στον έλεγχο:

Μεγέθυνση προγράμματος περιήγησης (100%-400%)
Μετατόπιση χρωματικής αντίθεσης
Φωνητικός έλεγχος (μόνο iPhone)
Μικρή οθόνη (μόνο iPhone SE ή 5)
Διάφορες εφαρμογές και πρόσθετα για Mac Chrome και Firefox για προσομοίωση οπτικών και γνωστικών αναπηριών.

Αποκατάσταση και εναπομένοντα εμπόδια

Μετά την παραλαβή της πλήρους έκθεσης ελέγχου τον Δεκέμβριο του 2019, η PKP δημιούργησε το Accessibility Github Project για να παρακολουθεί τα ζητήματα και την πρόοδο προς την επίλυσή τους. Το έργο είναι επίσης ανοιχτό για τα μέλη της κοινότητας να υποβάλλουν ζητήματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στη διεπαφή χρήστη και τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας.

Το 2021, η Access Changes Everything Inc. πραγματοποίησε έναν έλεγχο παρακολούθησης του θέματος Προεπιλογή για να αξιολογήσει την αποκατάσταση που έγινε από τους προγραμματιστές PKP. Τα περισσότερα ζητήματα που εντοπίστηκαν στην αρχική αναφορά είτε επιλύθηκαν από την PKP είτε προτάθηκαν αποδεκτές λύσεις από την Access Changes Everything Inc.

Παραμένουν ορισμένα εμπόδια που δεν μπορούσαν να εξαλειφθούν πλήρως. Αυτά είτε επεξεργάζονται από την PKP είτε μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον τρόπο χρήσης του OJS από τα περιοδικά:

reCAPTCHA. Όταν είναι ενεργοποιημένο στη σελίδα εγγραφής χρήστη, το reCAPTCHA παρουσιάζει ένα σημαντικό εμπόδιο για τους χρήστες προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με συσκευές braille και τους χρήστες VoiceControl στο iPhone. Επιπλέον, στο reCAPTCHA λείπει ένας τίτλος iFrame και μια ετικέτα φόρμας, επομένως ακόμη και οι χρήστες του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εμπόδια.
Το reCAPTCHA είναι ένα σύστημα Captcha και μια υπηρεσία τρίτου μέρους που αναπτύχθηκε από την Google και ενσωματώθηκε ως προαιρετική δυνατότητα OJS που μπορεί να απενεργοποιηθεί. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, όπως η προσθήκη OJS Honeypot.

Περιεχόμενο. Το περιεχόμενο του ιστότοπου και το δημοσιευμένο περιεχόμενο που δημιουργείται με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα προσβασιμότητας μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια για τους χρήστες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: εικόνες που έχουν μεταφορτωθεί χωρίς εναλλακτικό κείμενο, ακατάλληλα δομημένες επικεφαλίδες, μη προσβάσιμους υπερσυνδέσμους, λεζάντες ψηφίων που λείπουν και λανθασμένη ή ελλιπή δομή πίνακα δεδομένων. Αν και αυτά είναι εκτός πεδίου εφαρμογής για το Προεπιλεγμένο Προσβάσιμο Θέμα, το PKP παρέχει οδηγίες για τους συντάκτες σχετικά με τη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου.
Εμπόδια που απομένουν. Τα άλλα εμπόδια που απομένουν παρατίθενται στο PKP Accessibility Github Project που θα συνεχίσει να ενημερώνεται καθώς επιλύονται τα εμπόδια.

Οροι Χρήσης 
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση το Πανεπιστήμιο Simon Fraser ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές του, ή οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους διοικητές, διευθυντές, υπαλλήλους ή πράκτορες τους, δεν θα είναι υπεύθυνοι για την αποτυχία οποιουδήποτε περιεχομένου σε εφαρμογές που εφαρμόζουν αυτό το θέμα πληρούν αυτά τα πρότυπα προσβασιμότητας, στο βαθμό που τέτοιο περιεχόμενο υποβλήθηκε ή ανέβηκε από τρίτο μέρος.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρθ.10 ν.4591/2019 κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν (βλ. παρ.3 αρθ.2 και αρθ.5 ν. 4591/2019).

Στην Υπηρεσία Διαχείρισης & Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα ανωτέρω υποβάλλονται με αποστολή σχετικού email στην ηλεκτρονική διεύθυνση libraryojs@uth.gr