Η πλατφόρμα λειτουργεί και υποστηρίζεται τεχνικά από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) παρέχοντας υπηρεσίες ψηφιακής έκδοσης (digital publishing) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Τμήματα και τα μέλη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος, ώστε: α) να εκδώσουν νέα επιστημονικά περιοδικά σε ηλεκτρονική μορφή ή β) να μεταφέρουν επιστημονικά περιοδικά που ήδη εκδίδουν σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή σε ένα πλήρες και ανοικτής πρόσβασης διαδραστικό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης. Μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα φιλοξενούνται τέσσερα ηλεκτρονικά περιοδικά του ΠΘ. Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα και τους όρους λειτουργίας θα βρείτε στην ενότητα ΣΧΕΤΙΚΑ του παρόντος ιστοτόπου.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Περιοδικά

 • Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

  Σκοπός του Επιστημονικού Περιοδικού Αειχώρος είναι η προώθηση του διαλόγου και του προβληματισμού για ζητήματα τα οποία αφορούν την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και την Ανάπτυξη και τα οποία σχετίζονται τόσο με την ελληνική όσο και με τη διεθνή εμπειρία.

  Ο Αειχώρος δημοσιεύει επιστημονικά κείμενα τα οποία συμβάλλουν πρωτότυπα και κριτικά στην επιστημονική βιβλιογραφία της Πολεοδομίας, της Χωροταξίας και της Ανάπτυξης διαμορφώνοντας την επιστημονική συζήτηση τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.

  Ο Αειχώρος εκδίδεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Έντυπο ISSN 1109-5008, Διαδικτυακό ISSN 2944-9847).

  Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του περιοδικού είναι ελεύθερη, και δεν υφίστανται τέλη δημοσίευσης.

 • Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό

  Το ηλεκτρονικό περιοδικό «Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό», δημοσιεύει εργασίες μόνο μετά από αξιολόγηση με σύστημα κριτών. Ο σκοπός του είναι η διάδοση της γνώσης, της έρευνας, και των πρακτικών εφαρμογών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο, στις αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, στον παιδικό και εφηβικό αθλητισμό, στην άσκηση και τον αθλητισμό σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως επίσης και στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου. Στο περιοδικό δημοσιεύονται εργασίες ερευνητικές και εκτεταμένης επισκόπησης ή πρακτικών εφαρμογών, που εντάσσονται σε τρεις περιοχές:

  - Φυσική Αγωγή

  - Άσκηση / Φυσική Δραστηριότητα

  - Αθλητισμός

 • Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών

  Στο ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες και άρθρα, ενώ φιλοξενούνται θεωρητικές αναζητήσεις και ερευνητικά εγχειρήματα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα των πεδίων των κοινωνικών επιστημών: οικονομικά, κοινωνιολογία, ψυχολογία, πολιτική επιστήμη, δημογραφία, κοινωνική ιστορία, κοινωνική ανθρωπολογία, επιστήμες της αγωγής.

  Το ΒΗΜΑ τΚΕ, από την ίδρυση το 1989, ενθαρρύνει τον διάλογο στον χώρο των κοινωνικών επιστημών και δημοσιεύει όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις. Εστιάζει τόσο σε εθνικές όσο και διεθνείς μελέτες, ενώ προάγει τον διεπιστημονικό χαρακτήρα πρωτότυπων ερευνητικών μελετών. Δημοσιεύει επίσης, βιβλιοκριτικές από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, σχετικές με τις κοινωνικές επιστήμες.

  Το ΒΗΜΑ τΚΕ εκδίδει δύο τεύχη ετησίως καθώς και τεύχη αφιερωμένα σε επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνική έρευνα και την σύγχρονη κοινωνία.

  ISSN : 1105-1167

 • ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας

  Το  ηλεκτρονικό περιοδικό ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη  θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, είναι ένα διαπανεπιστημιακό περιοδικό  καθώς στην συντακτική επιτροπή συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των περισσοτέρων Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας. Τα ΚΕΙΜΕΝΑ επιδιώκουν να παρέχουν ένα βήμα έκφρασης  και διαλόγου για την Παιδική Λογοτεχνία σε θεωρητικό, ερευνητικό επίπεδο, με χαρακτήρα  διεπιστημονικής συνεργασίας, ώστε να επιτευχθεί και να διευκολυνθεί  η συνάντηση του ακαδημαϊκού λόγου με την πρακτική εφαρμογή και την εμπειρία.

  Το περιοδικό ιδρύθηκε το 2005 με πρόταση από την Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τασούλα Τσιλιμένη. Η συχνότητα έκδοσής του είναι εξάμηνη, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που τα τεύχη μπορεί να αυξηθούν. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους/στις αναγνώστες/στριες. Το περιοδικό λειτουργεί με «τυφλό» σύστημα κριτών.