Σχετικά με το περιοδικό

Στο ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες και άρθρα, ενώ φιλοξενούνται θεωρητικές αναζητήσεις και ερευνητικά εγχειρήματα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα των πεδίων των κοινωνικών επιστημών: οικονομικά, κοινωνιολογία, ψυχολογία, πολιτική επιστήμη, δημογραφία, κοινωνική ιστορία, κοινωνική ανθρωπολογία, επιστήμες της αγωγής.

Το ΒΗΜΑ τΚΕ, από την ίδρυση το 1989, ενθαρρύνει τον διάλογο στον χώρο των κοινωνικών επιστημών και δημοσιεύει όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις. Εστιάζει τόσο σε εθνικές όσο και διεθνείς μελέτες, ενώ προάγει τον διεπιστημονικό χαρακτήρα πρωτότυπων ερευνητικών μελετών. Δημοσιεύει επίσης, βιβλιοκριτικές από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, σχετικές με τις κοινωνικές επιστήμες.

Το ΒΗΜΑ τΚΕ εκδίδει δύο τεύχη ετησίως καθώς και τεύχη αφιερωμένα σε επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνική έρευνα και την σύγχρονη κοινωνία.

ISSN : 1105-1167

Τρέχον τεύχος

Τόμ. 21 Αρ. 78 (2023)
					Προβολή του Τόμ. 21 Αρ. 78 (2023)
Δημοσιευμένα: 2023-12-29

Άρθρα

Προβολή όλων των τευχών