Η σταδιακή παρακμή του Βυζαντίου και η σύγχρονη Ελλάδα

Συγγραφείς

  • Εμμανουήλ-Μάριος Οικονόμου
  • Νικόλαος Κυριαζής

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2021.850

Λέξεις-κλειδιά:

Κρατικές δανειακές οφειλές, Διεθνοπολιτικές επιπτώσεις, Δ΄ Σταυροφορία, Καταλανική Εταιρεία, Ελληνική οικονομία των μνημονίων

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό εστιάζουμε στο ζήτημα των αρνητικών διενθοπολιτικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν για μια χώρα όταν αυτή επιλέξει να αθετήσει τις δανειακές οφειλές της έναντι τρίτων, που μπορεί να είναι είτε άλλες χώρες, είτε ιδιώτες πλούσιοι δανειστές, ή όπως θα αναλυθεί εδώ, πολυεθνικές συγκεντρώσεις στρατιωτικών δυνάμεων (σταυροφόροι) και ιδιωτικές εταιρείες μισθοφόρων. Εστιάζουμε σε δυο κομβικές περιόδους της τελευταίας φάσης της Βυζαντινής Περιόδου, την Δ΄ Σταυροφορία (1203-1204) και την δράση της Καταλανικής Εταιρίας (για την περίοδο 1303-1305) και έχοντας υπόψη μας την πρόσφατη σύγχρονη δημοσιονομική αστοχία των ελληνικών κυβερνήσεων έναντι των διεθνών δανειστών (που συνετέλεσε στην υπαγωγή της χώρας στα μνημόνια και την διεθνή επιτήρηση), προβαίνουμε σε μια συνολική κριτική αποτίμηση καταλήγοντας σε κοινά διαχρονικά συμπεράσματα.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2021-02-09

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Οικονόμου Ε.-Μ., & Κυριαζής Ν. (2021). Η σταδιακή παρακμή του Βυζαντίου και η σύγχρονη Ελλάδα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 19(73), 102–125. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2021.850

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα