Σχετικά με το περιοδικό

Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών

Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) κυκλοφορεί δύο φορές το χρόνο με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.