Επικοινωνία

pvergou@uth.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Πηνελόπη Βέργου
Τηλέφωνο 24210-74882, 74922

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Πηνελόπη Βέργου
Τηλέφωνο 24210-74882, 74922