Υποβολές

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να κάνετε μία υποβολή.

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής

Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
  • Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
  • Έχουν παρασχεθεί διευθύνσεις URL για τις αναφορές, όπου είναι διαθέσιμες.
  • Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
  • Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς

Στο ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες και άρθρα από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Τα άρθρα και οι βιβλιοκριτικές που υποβάλλονται για δημοσίευση δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν αλλού σε οποιαδήποτε μορφή. Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση, στέλνονται ανώνυμα σε δυο κριτές σχετικών ειδικοτήτων με το θέμα. Τα άρθρα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 8.000 λέξεις ή τις 20 σελίδες γραμμένες σε διάστημα 1,5 ίντσας, με διαστήματα 2,5 ιντσών στην κορυφή, στη βάση και στα πλάγια. Τα άρθρα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Κάθε άρθρο ή έρευνα που υποβάλλεται, απαραίτητα συνοδεύεται από περίληψη σε ξεχωριστή σελίδα. Το κείμενο θα είναι γραμμένο σε μία παράγραφο 100 λέξεων και 10 γραμμών. Απαραίτητη είναι η αντίστοιχη μετάφραση στα αγγλικά. Ακόμη, η περίληψη θα πρέπει να είναι αυτοτελής και να μην αναφέρεται στη βιβλιογραφία του άρθρου. Ο συγγραφέας θα πρέπει ακόμη να προτείνει ως 4 λέξεις-κλειδιά που να αποδίδουν σημαντικά σημεία του άρθρου. Η τήρηση των οδηγιών συγγραφής της περίληψης είναι ιδιαίτερης σημασίας για την τεκμηρίωση της εργασίας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Οι παραπομπές στο κείμενο ακολουθούν το σύστημα Harvard.

Η βιβλιογραφία πρέπει να καταχωρείται ως εξής :

Βιβλία: Friedman M., Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago, 1962.

Περιοδικά: Taylor P. H., «Children’s evaluations of the characteristics of the good teacher», British Journal of Educational Psychology, vol. 32, 1962.

Κεφάλαια βιβλίων: Burns R. B., «Paradigms for research on teaching», στο Anderson L. W. (ed) International Encyclopaedia of teaching and teacher education (2nd edition), Pergamon Press, Oxford, 1995.

Οι υποσημειώσεις πρέπει να παρατίθενται στο τέλος του άρθρου, με την παραπάνω μορφή και να είναι σε συνεχή αρίθμηση. Να μην χρησιμοποιούνται συντμήσεις όπως ibid, op.cit., αλλά όπ. παρ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του περιοδικού είναι: Tηλ.: 2421074882, 2421074922

Email: vima@uth.gr 

Άρθρα

Προεπιλεγμένη πολιτική της ενότητας

Συνέδρια- Ανακοινώσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συγκεντρωτικός κατάλογος περιοδικών

Συγκεντρωτικός κατάλογος περιοδικών

Προτάσεις

Προτάσεις

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.