Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πεδίον Άρεως (κτίριο ΤΜΧΠΠΑ)
38 334 Βόλος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Γραμματεία Σύνταξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Γραμματεία Σύνταξης