Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιοδικό Αειχώρος
Πεδίον Άρεως
38 334 Βόλος

University of Thessaly
Department of Planning and Regional Development
Aeihoros Journal
Pedion Areos
38 334 Volos, Greece

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Γραμματεία Σύνταξης / Editorial Secretary
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Γραμματεία Σύνταξης / Editorial Secretary