Χωρική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Συγγραφείς

  • Χάρης Κοκκώσης
  • Ηλίας Μπεριάτος

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.365

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-02-2016

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Κοκκώσης Χ., & Μπεριάτος Η. (2016). Χωρική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), 4–11. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.365

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>