Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα "διεθνο-τοπικο-ποιημένα" αστικά τοπία: η περίπτωση της Αθήνας 2004

Συγγραφείς

  • Άσπα Γοσποδίνη
  • Ηλίας Μπεριάτος

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.98

Λέξεις-κλειδιά:

Μετασχηματισμός αστικών τοπίων, Παγκοσμιοποίηση, Αρχιτεκτονική κληρονομιά, Καινοτόμος σχεδιασμός του χώρου, Αθήνα 2004

Περίληψη

Το παρόν άρθρο αφορά στην διερεύνηση των µετασχηµατισµών του αστικού τοπίου στην εποχή της οικονοµικής διεθνοποίησης και του ανταγωνισµού των πόλεων. Πρώτον, επιχειρεί να περιγράψει και να κατανοήσει πώς η αρχιτεκτονική κληρονοµιά (built heritage) και ο καινοτόµος σχεδιασµός του χώρου (innovative design) έχουν µετατραπεί σε ανταγωνιστικές αιχµές του σύγχρονου αστικού τοπίου. Αναπτύσσεται το επιχείρηµα ότι οι µεγάλες δυνατότητές τους για ενίσχυση: α) της τουριστικής οικονοµικής ανάπτυξης των πόλεων και β) της ταυτότητας του τόπου, έχουν αναδείξει την αρχιτεκτονική κληρονοµιά και τον καινοτόµο σχεδιασµό του χώρου σε βασικά "εργαλεία" στο στρατηγικό ανασχεδιασµό των πόλεων µε στόχο το µετασχηµατισµό και βελτίωση του αστικού τοπίου. Το επιχείρηµα εξειδικεύεται µε την περιπτωσιολογική µελέτη της Αθήνας και τους µετασχηµατισµούς του αστικού τοπίου ενόψει της προετοιµασίας της πόλης για την φιλοξενία των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2003

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Γοσποδίνη Ά., & Μπεριάτος Η. (2003). Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα "διεθνο-τοπικο-ποιημένα" αστικά τοπία: η περίπτωση της Αθήνας 2004. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (3), 72–97. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.98

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>