Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα "διεθνο-τοπικο-ποιημένα" αστικά τοπία: η περίπτωση της Αθήνας 2004 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF