Παύλος-Μαρίνος Δελλαδέτσιμας, 2009. Οι Ασφαλείς Πόλεις. Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα

Συγγραφείς

  • Ηλίας Μπεριάτος

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2010.230

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-05-2010

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Μπεριάτος Η. (2010). Παύλος-Μαρίνος Δελλαδέτσιμας, 2009. Οι Ασφαλείς Πόλεις. Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (13), 150–151. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2010.230

Τεύχος

Ενότητα

Κριτικές Παρουσιάσεις

Most read articles by the same author(s)