Η διακήρυξη της Στυμφαλίας και το έλλειμμα πολιτικής τοπίου στην Ελλάδα

Συγγραφείς

  • Ηλίας Μπεριάτος

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.339

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2014

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Μπεριάτος Η. (2014). Η διακήρυξη της Στυμφαλίας και το έλλειμμα πολιτικής τοπίου στην Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (19), 140–157. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.339

Most read articles by the same author(s)