Αρ. 10 (2007): Μεταβιομηχανική πόλη: Νέες Οικονομίες, χωρικοί μετασχηματισμοι και νέα τοπία

Αειχώρος: Εξώφυλλο τεύχους 10

Επιμέλεια ειδικού τεύχους: Άσπα Γοσποδίνη

[6(1) προηγούμενη αρίθμηση]

Δημοσιευμένα: 01-05-2007