Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τα κέντρα των πόλεων και η οικονομία της νυχτερινής ψυχαγωγίας στην Αγγλία: χωρικοί μετασχηματισμοί και προκλήσεις αστικής διακυβέρνησης Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF