Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το Αστικό τοπίο, η ταυτότητα του τόπου και τα βασικά στοιχεία τους: δημιουργώντας ένα νέο πρόγραμμα Η/Υ – εργαλείο για τον βιώσιμο σχεδιασμό του αστικού χώρου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF