Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αστικά τοπία εγκατάλειψης και βιώσιμη αναζωογόννηση των αστικών κεντρικών περιοχών: η περίπτωση του Newcastle Gateshead, Η.Β. Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF