Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων

Συγγραφείς

  • Άσπα Γοσποδίνη

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.175

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-05-2007

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Γοσποδίνη Ά. (2007). Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (10), 100–145. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.175

Most read articles by the same author(s)