Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αρ. 23 (2016): Χωρική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF