Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Θαλάσσιο Κτηματολόγιο: μια αναγκαία αμφίδρομη σχέση για την Ελλάδα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF