Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Κενά μεταξύ θεσμικών πλαισίων, νόμων και εφαρμογών στη διαχείριση των ακτών της Μεσογείου: υπάρχουσες πρακτικές και εμπόδια υλοποίησης σε τοπικό επίπεδο Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF