Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο

Συγγραφείς

  • Ανέστης Γουργιώτης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.334

Λέξεις-κλειδιά:

Σύμβαση, Τοπίο, Χωρικός σχεδιασμός, Συμβούλιο της Ευρώπης

Περίληψη

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ως θεματοφύλακας αξιών, έχει πραγματοποιήσει από την ίδρυσή του, ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, στοχεύοντας, εκτός των άλλων, στη χάραξη μιας αειφόρου αναπτυξιακής στρατηγικής για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών της ευρωπαϊκής ηπείρου. ‘Έχει επίσης διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην προώθηση πολιτικών χωρικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, αλλά και πολύ περισσότερο η κύρωσή της από την Ελλάδα, δίνουν μια νέα πνοή στο χωρικό σχεδιασμό, καθώς η πολιτική για το τοπίο έρχεται να επηρεάσει τις κατευθύνσεις του χωρικού σχεδιασμού και να δημιουργήσει τελικά μια δυναμική για μια αλλαγή στη φιλοσοφία, στην έμπνευση και στο όραμα, του σχεδιασμού στην Ελλάδα.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2014

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Γουργιώτης Α. (2014). Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (19), 38–57. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.334

Most read articles by the same author(s)