Η διαχείριση του τοπίου στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού

Συγγραφείς

  • Γεώργιος Τσιλιμίγκας
  • Ανέστης Γουργιώτης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.333

Λέξεις-κλειδιά:

Τοπίο, Πολιτική τοπίου, Περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης

Περίληψη

Το τοπίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο δημοσίου ενδιαφέροντος σε περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο και συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στον προσδιορισμό της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων. Η σημασία του τοπίου αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο 2000 και προσδιορίζεται σαφώς ως πολιτική προτεραιότητα η διατήρησή του. Στην Ελλάδα συναντάται μεγάλος αριθμός πολύτιμων τοπίων, προϊόντα της ώσμωσης της ανθρωπογενούς και της φυσικής κληρονομιάς, η έλλειψη όμως μιας αποτελεσματικής πολιτικής για την προστασία τους οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην υποβάθμισή τους. Η εργασία εστιάζει στην κριτική παρουσίαση της σύγχρονης προσπάθειας σύνταξης μιας εξειδικευμένης πολιτικής τοπίου, μέσα από την υλοποίηση της αναθεώρησης 12 Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων προτείνεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα θέματα του τοπίου σύμφωνα με τις αρχές που προσδιορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο 2000.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2014

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Τσιλιμίγκας Γ., & Γουργιώτης Α. (2014). Η διαχείριση του τοπίου στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (19), 24–37. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.333

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>