Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα

η προσέγγιση του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου (ΘΧΕ1)

Συγγραφείς

  • Ανέστης Γουργιώτης
  • Αθηνά Γιαννακού Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Κωνσταντίνα-Δήμητρα Σαλάτα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1797

Λέξεις-κλειδιά:

Θαλάσσια χωροταξία, Θαλάσσιο χωροταξικό πλαίσιο, Χωροταξία, Θαλάσσια χωρική ενότητα 1, Βόρειο Αιγαίο

Περίληψη

Παρουσιάζεται το πρώτο ΘΧΠ το οποίο συντάχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» και αφορά τη Θαλάσσια Χωρική Ενότητα 1 (ΘΧΕ1) που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Στο άρθρο αρχικά πραγματοποιείται μια σύντομη παρουσίαση του εθνικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τον ΘΧΣ και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της πρότασης του ΘΧΠ της ΘΧΕ1 όπως και οι κρίσιμες εισροές που λήφθηκαν υπόψη. Έπειτα παρατίθενται τα κρίσιμα στοιχεία της πρότασης (εναλλακτικά σενάρια χωρικής ανάπτυξης, προσδιορισμός θέσης και ένταξης, πρότυπο θαλάσσιας χωρικής ανάπτυξης, Θαλάσσιες Αναπτυξιακές Ζώνες και πρόγραμμα δράσης) όπου δίνονται παραδείγματα χωροταξικών κατευθύνσεων και ρυθμίσεων. Τέλος, στα συμπεράσματα του άρθρου συζητούνται συνοπτικά τα βασικά ζητήματα που ανέδειξε η εκπόνηση του συγκεκριμένου ΘΧΠ για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του ενός τέτοιου εργαλείου χωροταξικού σχεδιασμού για το θαλάσσιο χώρο.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-06-2023

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Γουργιώτης Α., Γιαννακού Α., & Σαλάτα Κ.-Δ. (2023). Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η προσέγγιση του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου (ΘΧΕ1). Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (37), 30–66. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1797

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>