Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021

Συγγραφείς

  • Ανέστης Γουργιώτης
  • Γρηγόρης Λεοντούδης
  • Δημήτρης Λιούμης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1793

Λέξεις-κλειδιά:

Τοπίο, Χωροταξία, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου, Περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια

Περίληψη

Το τοπίο αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένα σημαντικό στοιχείο ταυτότητας, ποιότητας της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης.
Οι περισσότερες χώρες επιλέγουν την ενσωμάτωση του τοπίου στον χωροταξικό σχεδιασμό για να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τον μετασχηματισμό του τοπίου, και έτσι διαπιστώνεται η σημασία του τοπίου ως «ρυθμιστή» του χώρου.
Αντίστοιχη λογική ακολούθησε και η Ελλάδα, με αποτέλεσμα η πολιτική τοπίου να υιοθετηθεί από τον χωροταξικό σχεδιασμό περιφερειακού επιπέδου, μέσα δηλαδή από τα προσφάτως θεσμοθετημένα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια.
Η παρούσα εργασία κάνει σύντομη εννοιολογική επισκόπηση για το τοπίο και παρουσίαση της εξέλιξης της πολιτικής του τοπίου στην Ελλάδα, προτείνει μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση της διαχείρισης του τοπίου —όπως αυτή προβλέπεται μέσα από τα νέα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (2017-2021)—, και διερευνά ως μελέτη περίπτωσης τις πιέσεις που δέχεται το τοπίο από άλλες δραστηριότητες που ορίζει το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

02-01-2023

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Γουργιώτης Α., Λεοντούδης Γ., & Λιούμης Δ. (2023). Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (36), 5–41. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1793

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα

Most read articles by the same author(s)