Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF