Αρ. 38 (2023): Χρήσεις γης: οι προκλήσεις για τον πολεοδομικό σχεδιασμό

Εξώφυλλου τεύχους 38

Επιμέλεια ειδικού τεύχους: Γεωργία Γεμενετζή, Δημήτρης Μέλισσας

Δημοσιευμένα: 01-11-2023

Εισαγωγή