Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η διεμβόλιση του πυρήνα της κατοικίας από τη βραχυχρόνια μίσθωση Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF