Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τα επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης ως εργαλείο για την οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF