Η υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις χρήσεις γης κατά τον εκάστοτε πολεοδομικό σχεδιασμό

Συγγραφείς

  • Ελίνα Διαμαντοπούλου Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Χρυσούλα Γκόλια Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Μαρία Λιονάτου Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Νικολέτα Παρθενοπούλου Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Σουλτάνα Πολυράβα Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Ελένη Φαρδή Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1735

Λέξεις-κλειδιά:

Χρήσεις γης, Νομοθετικό πλαίσιο, Γενικά πολεοδομικά σχέδια, Βραχυχρόνια μίσθωση, Εγκαταστάσεις εφοδιαστικής, Ελεύθεροι χώροι, Αστικό πράσινο

Περίληψη

H ρύθμιση των χρήσεων γης συνιστά αναπόσπαστο μέρος του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο καθοριστικός ρόλος των χρήσεων γης στη δημιουργία της λειτουργικής δομής της πόλης, τη συγκρότηση των κέντρων, την οργάνωση του αστικού και εξωαστικού χώρου, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την επίδραση στις αξίες γης καθώς και την οργάνωση υποδομών, δημιουργεί την ανάγκη της καταγραφής, εξέλιξης και συνεχούς επικαιροποίησής τους.
Με αφετηρία την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου χρήσεων γης, από το ΠΔ 81/1980 στο ΠΔ της 23.02.1987 και εν συνεχεία στο ΠΔ 59/2018, όπως συμπληρώθηκε με τους N. 4685/2021, N. 4759/2021, και N. 4819/2021, η μελέτη αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει τις στρεβλώσεις και τα κενά που ανακύπτουν α) κατά την αναθεώρηση των ΓΠΣ και β) τον επανακαθορισμό των χρήσεων γης ως αποτέλεσμα της δυναμικής τους, με γνώμονα το διαχωρισμό τους στις κυριότερες μεγάλες κατηγορίες χρήσεων γης: κατοικία (αμιγής – γενική – πολεοδομικό κέντρο), τουρισμός–αναψυχή, ελεύθεροι χώροι, πράσινο και παραγωγικές δραστηριότητες. Ανά κατηγορία χρήσεων γης παρουσιάζονται επιλεγμένες περιπτώσεις μελέτης, στις οποίες ανέκυψαν πολλαπλές ασάφειες και προβλήματα κατά την ερμηνεία του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου. Αναλύεται η ερμηνευτική προσέγγιση που επιχειρήθηκε από αρμόδια όργανα αποφάσεων με στόχο την απαραίτητη ανατροφοδότηση μεταξύ του νομοθέτη και της κανονιστικώς δρώσας δημόσιας διοίκησης για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση των χρήσεων γης στα σύγχρονα δεδομένα.Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2023

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Διαμαντοπούλου Ε., Γκόλια Χ., Λιονάτου Μ., Παρθενοπούλου Ν., Πολυράβα Σ., & Φαρδή Ε. (2023). Η υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις χρήσεις γης κατά τον εκάστοτε πολεοδομικό σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (38), 95–118. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1735