Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις χρήσεις γης κατά τον εκάστοτε πολεοδομικό σχεδιασμό Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF