Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες

Συγγραφείς

  • Αλέξιος Δέφνερ
  • Δημήτρης Καλλιώρας

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.372

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-05-2016

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Δέφνερ Α., & Καλλιώρας Δ. (2016). Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (24), 4–6. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.372

Most read articles by the same author(s)