Πολεοδομία, χωροταξία, περιφερειακή ανάπτυξη: νέοι επιστήμονες, σύγχρονες τάσεις

Συγγραφείς

  • Δημήτρης Καλλιώρας
  • Αλέξιος Δέφνερ

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.50

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-03-2020

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Καλλιώρας Δ., & Δέφνερ Α. (2020). Πολεοδομία, χωροταξία, περιφερειακή ανάπτυξη: νέοι επιστήμονες, σύγχρονες τάσεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (30), 4–6. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.50

Most read articles by the same author(s)