Πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των νέων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η ετερογενής επίδραση της γεωγραφίας

Συγγραφείς

  • Δημήτρης Καλλιώρας

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.162

Λέξεις-κλειδιά:

Γεωγραφία, Περιφερειακή ανάπτυξη, Νέα κράτη-μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περίληψη

Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη της επίδρασης της γεωγραφίας στα πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των νέων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων του υπολογισμού ενός Δείκτη Πληθυσμιακού Δυναμικού στο εθνικό και στο πανευρωπαϊκό πλαίσιο φανερώνει την ετερογενή επίδραση της γεωγραφίας στη διαμόρφωση του οικονομικού χάρτη της περιοχής. Με δεδομένους τους περιορισμούς οι οποίοι διακρίνουν γενικότερα τους δείκτες αυτού του είδους, στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει τις νέες οικονομικές σχέσεις αλλά και τις προοπτικές των περιφερειών της περιοχής.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2006

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Καλλιώρας Δ. (2006). Πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των νέων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η ετερογενής επίδραση της γεωγραφίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (9), 46–67. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.162

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα

Most read articles by the same author(s)