Συνέντευξη με τον Ernest Alexander Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin (ΗΠΑ)

Συγγραφείς

  • Ernest Alexander
  • Χάρης Κοκκώσης

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-05-2003

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Alexander, E., & Κοκκώσης H. (2003). Συνέντευξη με τον Ernest Alexander Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin (ΗΠΑ). Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (2), 216–225. ανακτήθηκε από https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/90

Τεύχος

Ενότητα

Απόψεις

Most read articles by the same author(s)