Ο χωρικός σχεδιασμός και οι συναφείς απόπειρες θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης: αξιολόγηση αναγκαιότητας και αποτελεσμάτων

Συγγραφείς

  • Κωνσταντίνος Λαλένης
  • Σουλτάνα Βεζυριαννίδου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.43

Λέξεις-κλειδιά:

Οικονομική κρίση, Ειδικά χωρικά σχέδια, Ευελιξία στον χωρικό σχεδιασμό

Περίληψη

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα οδήγησε στην ανάγκη για μεταρρυθμίσεις με κύριο στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης. Μια σημαντική μεταρρύθμιση ήταν αυτή στο χωρικό σχεδιασμό, η οποία τέθηκε σε ισχύ με τον ν.4447/16, σε αντικατάσταση του ν.4269/14, που δεν εφαρμόσθηκε. Βασικές της επιδιώξεις ήταν η ενοποίηση του χωροταξικού με τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, η επιτάχυνση των διαδικασιών του σχεδιασμού και η απλούστευση της διαδικασίας του με τη μείωση των σχετικών επιπέδων. Νέο στοιχείο της ήταν η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας σχεδίων, των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (ΕΧΣ), στο τρίτο ιεραρχικά χωρικό επίπεδο, στο οποίο επίσης τοποθετούνται τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ), μικρότερης όμως κλίμακας αυτών και με επίκεντρο τις στρατηγικές επενδύσεις. Σκοπός του άρθρου είναι να εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις στο χωρικό σχεδιασμό στην Ελλάδα, με σύντομη αναφορά στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, επιδιώκοντας την αξιολόγηση της νέας χωρικής μεταρρύθμισης ως προς την αποτελεσματικότητά της στη βελτίωση και ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα και τη συνεισφορά της στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-08-2020

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Λαλένης Κ., & Βεζυριαννίδου Σ. (2020). Ο χωρικός σχεδιασμός και οι συναφείς απόπειρες θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης: αξιολόγηση αναγκαιότητας και αποτελεσμάτων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (31), 94–118. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.43

Most read articles by the same author(s)