Διαδικασίες παραγωγής, απογραφή και διερεύνηση οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης

Συγγραφείς

  • Αλεξάνδρα Ζαμάνη
  • Κωνσταντίνος Λαλένης
  • Γιώργος Παπουτσόγλου
  • Δημήτρης Οικονόμου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.380

Λέξεις-κλειδιά:

Πολεοδομικός σχεδιασμός, Οργανωμένη δόμηση, Ιδιωτική πολεοδόμηση, Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), Οικιστικά συγκροτήματα, Οικιστικό περιβάλλον, Παραγωγή κατοικίας

Περίληψη

Η ιδιωτική πρωτοβουλία στην πολεοδόμηση και ειδικότερα των Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), διευρύνει το πλαίσιο συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη πολεοδόμηση ενώ παράλληλα εισάγει νέα πρότυπα ως προς το «κατοικείν». Κύριο θέμα του άρθρου αποτελεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων έρευνας απογραφής των οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης, η οποία έλαβε χώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιματικής Αλλαγής και είχε ως στόχο την αξιολόγηση του θεσμού της ιδιωτικής πολεοδόμησης στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, αφορούσαν στην γεωγραφική θέση, στην έκταση, στον προβλεπόμενο πληθυσμό, στη χρήση, στην τυπολογία, στους χρόνους απόκτησης των εγκρίσεων και στην καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί κατά τη διαδικασία παραγωγής τους. Τα στοιχεία καταχωρήθηκαν σε ενιαία βάση δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ώστε να είναι δυνατή η γεωγραφική τους αποτύπωση και η παραγωγή των απαραίτητων θεματικών χαρτών. Έναυσμα εκκίνησης της έρευνας αποτέλεσαν οι σημαντικές δυνατότητες εισαγωγής νέων μεθόδων στη παραγωγή κατοικίας που παρέχει ο μηχανισμός ιδιωτικής πολεοδόμησης, ο οποίος θεωρείται ότι μπορεί, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας του οικιστικού περιβάλλοντος, όσο και για τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-07-2016

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Ζαμάνη Α., Λαλένης Κ., Παπουτσόγλου Γ., & Οικονόμου Δ. (2016). Διαδικασίες παραγωγής, απογραφή και διερεύνηση οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (25), 20–51. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.380

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>