Καινοτόμες online υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια

το Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συγγραφείς

  • Γιώργος Πετράκος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1827

Λέξεις-κλειδιά:

Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Μικρές επιχειρήσεις, Περιφέρεια

Περίληψη

Το Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων παρέχει ένα καινοτόμο εργαλείο και ένα μηχανισμό υποστήριξης της μικρής επιχείρησης στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών της προβλημάτων με τη χρήση Big Data και Business Analytics σε ένα περιβάλλον το οποίο γίνεται πιο ανταγωνιστικό για τα μικρά μεγέθη. Το «Ιατρείο» παρέχει δωρεάν και σε real time το βασικό πλαίσιο υπηρεσιών του, το οποίο περιλαμβάνει τη συγκριτική αξιολόγηση, τη διάγνωση, την εκτίμηση των επιχειρηματικών προοπτικών και τις συμβουλές και κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το «Ιατρείο» παρέχει επίσης μια σειρά από συνδρομητικές υπηρεσίες οι οποίες διασφαλίζουν την οικονομική του βιωσιμότητα.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-06-2023

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Πετράκος Γ. (2023). Καινοτόμες online υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια: το Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (37), 124–161. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1827

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα

Most read articles by the same author(s)