Γεωγραφίες ανάπτυξης και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη: παλιές και νέες προκλήσεις για την περιφερειακή πολιτική

Συγγραφείς

  • Γιώργος Πετράκος

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.40

Λέξεις-κλειδιά:

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Περιφερειακές ανισότητες, Δυσαρέσκεα, Περιφερειακή πολιτική

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει συνοπτικά την εξέλιξη της θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης η οποία συσχετίζεται με τις χωρικές ανισότητες και την άνιση ανάπτυξη, την άνοδο αλλά και την υποχώρηση των σχετικών σχολών σκέψης και τους παράγοντες που επηρεάζουν την (αν)αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής. Η χωρική επιλεκτικότητα, η επίμονη υπο-απόδοση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, η εμπειρία τους από τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η άνοδος και διασπορά της πολιτικής δυσαρέσκειας εξετάζονται σε σχέση με τις παλιές και νέες προκλήσεις της περιφερειακής πολιτικής.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-08-2020

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Πετράκος G. (2020). Γεωγραφίες ανάπτυξης και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη: παλιές και νέες προκλήσεις για την περιφερειακή πολιτική. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (31), 10–22. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.40

Most read articles by the same author(s)