Καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη

Συγγραφείς

  • Γιώργος Πετράκος

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.177

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2007

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Πετράκος Γ. (2007). Καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), 4–9. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.177

Most read articles by the same author(s)