Παύλος Λουκάκης (2017) Πολεοδομικές & χωροταξικές εξελίξεις. Ελλάδα 1952-2012: εμπειρίες δράσης. Επιμέλεια τόμου Ι. Μωραΐτου. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Συγγραφείς

  • Παντολέων (Παντελής) Σκάγιαννης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.49

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-08-2020

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Σκάγιαννης Π. (Παντελής). (2020). Παύλος Λουκάκης (2017) Πολεοδομικές & χωροταξικές εξελίξεις. Ελλάδα 1952-2012: εμπειρίες δράσης. Επιμέλεια τόμου Ι. Μωραΐτου. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας . Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (31), 236–242. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.49

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>