Τα αστικά υδραυλικά συστήματα και η μεταμόρφωση των πόλεων: διαχρονική προσέγγιση μιας στενής σχέσης

Συγγραφείς

  • Παντολέων (Παντελής) Σκάγιαννης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.363

Λέξεις-κλειδιά:

Υδραυλικά δίκτυα, Αστικός σχεδιασμός, Δίκτυα αποχέτευσης, Επανάχρηση νερού, Κλιματική αλλαγή, Ιστορία ύδρευσης-αποχέτευσης, Δίκτυα ύδρευσης

Περίληψη

Το άρθρο εξετάζει τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στα συστήματα παραγωγής, τις πόλεις και τα υδραυλικά δίκτυα (ύδρευσης-αποχέτευσης) μέσα σε ιστορικό πλαίσιο. Η επισκόπηση ξεκινά από την προϊστορική εποχή και διατρέχοντας τις αρχαϊκές και μεσαιωνικές περιόδους εκτείνεται στον 19ο και 20 αιώνα και στη σύγχρονη μεταφορντιστική εποχή. Το άρθρο διαπιστώνει σημαντικές διαφορές στη σύλληψη της λογικής των δικτύων που εξαρτάται από τα παραγωγικά καθεστώτα της δουλείας, φεουδαρχίας και όλων των φάσεων του καπιταλισμού (προ-φορντιστικής, φορντιστικής, μεταφορντιστικής φάσης), σε σχέση με τις κυρίαρχες χωρικές δομές των πόλεων. Ειδική έμφαση δίνεται στη νεότερη μεταφορντιστική περίοδο καθώς αυτή συνδέεται με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής οι οποίες στρώνουν το δρόμο για ένα νέο οικο-αειφορικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει μια νέα αντιμετώπιση για την επανάχρηση του νερού που μπορεί να το καταστήσει από αντικείμενο σε συνέταιρο του σχεδιασμού.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-12-2015

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Σκάγιαννης Π. (Παντελής). (2015). Τα αστικά υδραυλικά συστήματα και η μεταμόρφωση των πόλεων: διαχρονική προσέγγιση μιας στενής σχέσης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (22), 69–104. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.363

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>