Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών

Συγγραφείς

  • Αναστάσιος Καραγάνης
  • Άγγελος Μιμής

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.164

Λέξεις-κλειδιά:

Διαγράμματα Voronoi, Δίκτυα τραπεζών, Περιοχές αγοράς, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Χωρική ανάπτυξη

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται μια μέθοδος υπολογισμού των περιοχών αγοράς των υποκαταστημάτων μιας τράπεζας με τη βοήθεια των πολλαπλασιαστικά σταθμικών διαγραμμάτων Voronoi. Τα διαγράμματα υπολογίζονται με την χρήση της τοπολογικής μεθόδου των επικαλυπτόμενων επιπέδων. Οι συντελεστές στάθμισης στη μελέτη περίπτωσης θεωρούνται ως συνάρτηση των εργαζομένων του κάθε υποκαταστήματος της τράπεζας. Τα διαγράμματα που προκύπτουν συγκρίνονται με το διάγραμμα των κανονικών αστάθμητων Voronoi. Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε δεδομένα από μια Ελληνική τράπεζα στον ευρύτερο χώρο της Αθήνας.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2006

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Καραγάνης Α., & Μιμής Ά. (2006). Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (9), 104–121. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.164

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα