Η επίδραση του χώρου στην αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας στις μικροπεριφέρειες της ελληνικής οικονομίας

Συγγραφείς

  • Αναστάσιος Καραγάνης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.114

Λέξεις-κλειδιά:

Χωρική αποτελεσματικότητα, DEA, Τοπικός συντελεστής MORAN, Μικροπεριφέρειες

Περίληψη

Σκοπός του άρθρου είναι η ανάλυση της χωρικής διάρθρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Σε συναθροισμένα δεδομένα επιχειρήσεων εφαρμόζεται η μέθοδος DEA και υπολογίζεται ο τοπικός συντελεστής Moran και εξάγονται συμπεράσματα για τις χωρικές αλληλεπιδράσεις και τη μορφή της αγοράς των περιφερειακών οικονομιών. Η δομή της ελληνικής οικονομίας δεν είναι ανταγωνιστική και έχει πολικό χαρακτήρα. Οι μικροπεριφέρειες συγκροτούν σχετικά ομοιογενείς συστάδες μικροπεριφερειών με παρόμοια χαρακτηριστικά ανταγωνισμού. Σε ανταγωνιστικό περιβάλλον λειτουργούν οι μικροπεριφέρειες με
χαμηλή τεχνική αποτελεσματικότητα, ενώ οι σχετικά περισσότερο τεχνικά αποτελεσματικές συγκροτούν συστάδες με χαρακτηριστκά ατελούς ανταγωνισμού και βρίσκονται κυρίως στην περιφέρεια Αττικής και δευτερευόντως στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-05-2004

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Καραγάνης Α. (2004). Η επίδραση του χώρου στην αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας στις μικροπεριφέρειες της ελληνικής οικονομίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (4), 102–129. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.114

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα