Υπολογισμός της προσβασιμότητας ηλικιωμένων ατόμων με τις δημόσιες συγκοινωνίες του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Συγγραφείς

  • Βασίλειος Τζούμας
  • Άγγελος Μιμής

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1259

Λέξεις-κλειδιά:

Ηλικιωμένοι, Προσβασιμότητα, Σύστημα δημόσιων μεταφορών, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αλματώδης αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες δυτικού τύπου χώρες. Το φαινόμενο αυτό έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα εξαιτίας των επιπτώσεων που σχετίζονται με τη μετακίνηση των ηλικιωμένων, αφού αυτοί επιλέγουν κατά κόρον τα ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) οχήματα για τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν χαμηλό επίπεδο προσβασιμότητας στις Στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς-ΜΜΜ.

Η Ανάλυση της Προσβασιμότητας με τις Δημόσιες Συγκοινωνίες κατέχει έναν ολοένα αυξανόμενο ρόλο στις διαδικασίες χάραξης πολιτικών που σχετίζονται τόσο με περιβαλλοντικά θέματα και ιδιαίτερα αυτών που στοχεύουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Το παρόν άρθρο είναι αποτέλεσμα Μεταπτυχιακής Διατριβής που εκπόνησε ο Τζούμας (2020) και σκοπό έχει να διερευνήσει την προσβασιμότητα των ηλικιωμένων ατόμων με τις δημόσιες συγκοινωνίες στο Δήμο της Νέας Ιωνία Αττικής σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), προκειμένου να εξακριβωθεί το επίπεδο της προσβασιμότητας που απολαμβάνει η υπόψη πληθυσμιακή ομάδα στην περιοχή μελέτης.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-01-2022

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Τζούμας Β., & Μιμής Ά. (2022). Υπολογισμός της προσβασιμότητας ηλικιωμένων ατόμων με τις δημόσιες συγκοινωνίες του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (34), 147–180. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1259

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα