Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υπολογισμός της προσβασιμότητας ηλικιωμένων ατόμων με τις δημόσιες συγκοινωνίες του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF