Συγκριτική εξέταση των λογισμικών χωρικής οικονομετρίας

Συγγραφείς

  • Άγγελος Μιμής
  • Μαριάνθη Στάμου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2018.433

Λέξεις-κλειδιά:

Χωρική οικονομετρία, Λογισμικό, Διαστρωματικά δεδομένα

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν τα διαθέσιμα λογισμικά στο πεδίο της χωρικής οικονομετρίας, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα της κλασσικής οικονομετρίας. Η διαφορά τους έγκειται στην ύπαρξη της μήτρας χωρικών σταθμίσεων η οποία δημιουργεί προβλήματα στη δημιουργία, την αποθήκευση και τη διαχείριση της καθώς και στους υπολογισμούς που την εμπλέκουν όπως στο λογάριθμο της Ιακωβιανής μήτρας (ln|I-ρW|), στην αντιστροφή μητρών μεγάλων διαστάσεων. Ξεκινώντας από την πρωταρχική προσέγγιση μέσω του GAUSS συγκρίνουμε τις διαθέσιμες σύγχρονες προσεγγίσεις των MatLab, R, python, GeoDa και Stata με γνώμονα τη δυνατότητα εισαγωγής διάφορων τύπων χωρικών δεδομένων, τις επιλογές που παρέχονται στην εισαγωγή, στην κατασκευή και την αποθήκευση των μητρών χωρικών σταθμίσεων, το κόστος, τη λειτουργικότητα (π.χ. δυνατότητα κατασκευής γραφικών) και την ύπαρξη αποθετηρίου και κατά συνέπεια και ανοικτής κοινότητας. Η σύγκριση αυτή γίνεται μόνο για τεχνικές που αφορούν διαστρωματικά δεδομένα και συνοδεύεται πρακτικά με την κατασκευή και τον υπολογισμό ενός απλού χωρικού οικονομετρικού μοντέλου, σε όλες τις πλατφόρμες, με την χρήση πραγματικών δεδομένων διαθέσιμων από την βιβλιογραφία.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-09-2018

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Μιμής Ά., & Στάμου Μ. (2018). Συγκριτική εξέταση των λογισμικών χωρικής οικονομετρίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (27), 4–20. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2018.433

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα