Αξιολόγηση της επίδρασης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών λιμένων κρουαζιέρας

Συγγραφείς

  • Σπύρος Νιαβής

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.446

Λέξεις-κλειδιά:

Κρουαζιέρα, Υποδομές, Μεσόγειος, Ποσοτική ανάλυση, Ελληνικοί λιμένες

Περίληψη

Η δυναμική του τουρισμού κρουαζιέρας κινητοποιεί ολοένα και περισσότερες λιμενικές αρχές στην κατεύθυνση τόνωσης του συγκεκριμένου τύπου λιμενικής δραστηριότητας. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο και στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία η οποία σταδιακά εμπλουτίζεται με εμπειρικές μελέτες που στοχεύουν να εντοπίσουν τους παράγοντες εκείνους που προσδιορίζουν τη δυναμική των λιμένων στον τομέα της κρουαζιέρας. Το παρόν άρθρο, αρχικώς κωδικοποιεί τα κυριότερα αποτελέσματα αυτών των μελετών. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα κύρια ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης επιχειρεί να αξιολογήσει την ανταγωνιστική θέση των ελληνικών λιμένων έναντι των μεσογειακών καθώς και να εκτιμήσει εμπειρικά την επίδραση ορισμένων κρίσιμων παραγόντων στο ύψος της κίνησης κρουαζιέρας που παρατηρείται στα ελληνικά λιμάνια. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας πιστοποιούν τον κρίσιμο ρόλο της επάρκειας υποδομών για την ενδυνάμωση της κίνησης κρουαζιέρας ενώ ταυτόχρονα επισημαίνουν πως η ανάπτυξη κίνησης βάσης εξαρτάται σημαντικά και από παράγοντες πέρα από τον έλεγχο των λιμενικών αρχών, όπως το μέγεθος της αγοράς και το βιοτικό επίπεδο της ενδοχώρας των λιμένων. Τέλος, διαπιστώνεται πως η περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη χώρα δυσχεραίνεται από την έλλειψη επαρκών λιμενικών υποδομών και από τη γενική πολιτική αστάθεια των γειτονικών ανατολικών χωρών.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-02-2019

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Νιαβής Σ. (2019). Αξιολόγηση της επίδρασης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών λιμένων κρουαζιέρας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (28), 157–181. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.446